You can sponsor this page

Haemulon album Cuvier, 1830

White margate
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Videos |     Sounds | Google image
Image of Haemulon album (White margate)
Haemulon album
Picture by Randall, J.E.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Perciformes (Perch-likes) > Haemulidae (Grunts) > Haemulinae
Etymology: Haemulon: Greek, haimaleos = bloody (Ref. 45335).  More on author: Cuvier.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม เกี่ยวกับหินโสโครก; ระดับความลึก 20 - 60 m (Ref. 5217).   Tropical; 33°N - 33°S, 99°W - 30°W

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Western Atlantic: Florida Keys (USA), Bermuda, and Bahamas to Brazil. Found throughout the West Indies; absent in Colombia (Ref. 3798).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 30.5, range 30 - ? cm
Max length : 79.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 40637); common length : 50.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 5217); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 7.1 kg (Ref. 40637)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 12; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 15-17; เงี่ยงครีบก้น 3; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 7 - 8. Scale rows immediately below lateral line oblique (Ref. 26938). Usual color phase dull silvery, the fins largely gray; no black pigment below upper margin of preopercle; the dorsal and caudal fins of subadults and the back above a line from dorsal base to lower margin of caudal fin are often blackish (Ref. 13442).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Inhabits seagrass beds, sand flats, coral reefs, and wrecks (Ref. 9710). Found in pairs or larger schools (Ref. 3798). Feeds on benthic invertebrates (Ref. 3798). Has been observed to nose into the sand to eat such subsurface invertebrates as peanut worms and heart urchins (Ref. 13442). Marketed fresh (Ref. 3798).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Oviparous, distinct pairing during breeding (Ref. 205).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Cervigón, F., 1993. Los peces marinos de Venezuela. Volume 2. Fundación Científica Los Roques, Caracas,Venezuela. 497 p. (Ref. 9626)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 10 October 2015

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Reports of ciguatera poisoning (Ref. 30303)

Human uses

การประมง: การค้า; การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่; สถานที่แสดงสัตว์และพืชน้ำ: สถานแสดงสัตว์น้ำของรัฐ
FAO(การประมง: การผลิต; publication : search) | FishSource | ทะเลรอบๆเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 21.1 - 27.6, mean 25 (based on 110 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01230 (0.00792 - 0.01910), b=3.00 (2.87 - 3.13), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species & Genus-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.3   ±0.1 se; Based on diet studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (K=0.19-0.20; tm=3.5; Fec=800,000).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (45 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Medium.