You can sponsor this page

Mormyrus longirostris Peters, 1852

Eastern bottlenose mormyrid
Upload your photos and videos
Pictures | Stamps, Coins Misc. | Google image
Image of Mormyrus longirostris (Eastern bottlenose mormyrid)
Mormyrus longirostris
Picture by KMFRI

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Osteoglossiformes (Bony tongues) > Mormyridae (Elephantfishes)
Etymology: Mormyrus: Greek, mormyros = a fish (Sparus sp) (Ref. 45335).  More on author: Peters.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด สัตว์น้ำหน้าดิน; สัตว์น้ำจืดที่มีการอพยพอย่างแท้จริงภายในแหล่งน้ำจืดเท่านั้น.   Tropical; 11°S - 21°S

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Africa: lower and middle Zambezi, Buzi, Pungwe (Ref. 52193), lower Sabi and Ludi Rivers (Ref. 42505), Luapula-Moero-Bangwelo (Zambian Congo system) (Ref. 42505, 52193). Also known from the Ruvuma and Rufiji rivers in Tanzania (Ref. 7248, 52193), lakes Malawi, Tanganyika (Ref. 4967, 52193) and Rukwa, and other eastward flowing rivers in Tanzania (Ref. 4967).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 34.0  range ? - ? cm
Max length : 75.0 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 52193); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 10.0 kg (Ref. 52193)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 65-75; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 17 - 19. Diagnosis: dorsal fin greater than twice the length of anal fin; dorsal origin nearer tip of snout than caudal fin base; snout 2-2.5 times in head length; caudal peduncle less than 4 times in standard length (Ref. 52193).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Found in caves and muddy areas, also hides among weeds (Ref. 13337). Favours quiet deep water with a soft muddy bottom (Ref. 52193). Forms shoals (Ref. 13337, 52193). Feeds on weeds (Ref. 5595) and insects but may also feed on small fishes (Ref. 5595, 52193) and fish eggs (Ref. 52193), blood worms (Ref. 13337), small crustaceans and mollusks (Ref. 13337, 52193). Active mainly at night; breeds during the rainy season, moving upstream in rivers after flood spates have receded (Ref. 52193). Migrations appears to occur at irregular interval as this fish is not a powerful swimmer and would not be able to cope with very high water current (Ref. 13337). Females carry 10,000-70,000 eggs; can give a mild shock when caught (Ref. 7248, 52193).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Gosse, J.-P., 1984. Mormyridae. p. 63-122. In J. Daget, J.-P. Gosse and D.F.E. Thys van den Audenaerde (eds.) Check-list of the freshwater fishes of Africa (CLOFFA). ORSTOM, Paris and MRAC, Tervuren. Vol. 1. (Ref. 3203)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 20 June 2018

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

Other (Ref. 52193)

Human uses

การประมง: การค้า; การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่; สถานที่แสดงสัตว์และพืชน้ำ: การค้า
FAO(Publication : search) | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01288 (0.00691 - 0.02401), b=2.87 (2.71 - 3.03), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species & Genus-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.3   ±0.46 se; Based on food items.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (K=0.22).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate to high vulnerability (47 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.