You can sponsor this page

Mormyrus longirostris Peters, 1852

Eastern bottlenose mormyrid
Upload your photos and videos
Pictures | Stamps, Coins Misc. | Google image
Image of Mormyrus longirostris (Eastern bottlenose mormyrid)
Mormyrus longirostris
Picture by KMFRI

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Osteoglossiformes (Bony tongues) > Mormyridae (Elephantfishes)
Etymology: Mormyrus: Greek, mormyros = a fish (Sparus sp) (Ref. 45335).  More on author: Peters.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy; di cư trong nước ngọt.   Tropical; 11°S - 21°S

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Africa: lower and middle Zambezi, Buzi, Pungwe (Ref. 52193), lower Sabi and Ludi Rivers (Ref. 42505), Luapula-Moero-Bangwelo (Zambian Congo system) (Ref. 42505, 52193). Also known from the Ruvuma and Rufiji rivers in Tanzania (Ref. 7248, 52193), lakes Malawi, Tanganyika (Ref. 4967, 52193) and Rukwa, and other eastward flowing rivers in Tanzania (Ref. 4967).

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 34.0  range ? - ? cm
Max length : 75.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 52193); Khối lượng cực đại được công bố: 10.0 kg (Ref. 52193)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 65-75; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 17 - 19. Diagnosis: dorsal fin greater than twice the length of anal fin; dorsal origin nearer tip of snout than caudal fin base; snout 2-2.5 times in head length; caudal peduncle less than 4 times in standard length (Ref. 52193).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found in caves and muddy areas, also hides among weeds (Ref. 13337). Favours quiet deep water with a soft muddy bottom (Ref. 52193). Forms shoals (Ref. 13337, 52193). Feeds on weeds (Ref. 5595) and insects but may also feed on small fishes (Ref. 5595, 52193) and fish eggs (Ref. 52193), blood worms (Ref. 13337), small crustaceans and mollusks (Ref. 13337, 52193). Active mainly at night; breeds during the rainy season, moving upstream in rivers after flood spates have receded (Ref. 52193). Migrations appears to occur at irregular interval as this fish is not a powerful swimmer and would not be able to cope with very high water current (Ref. 13337). Females carry 10,000-70,000 eggs; can give a mild shock when caught (Ref. 7248, 52193).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Gosse, J.-P., 1984. Mormyridae. p. 63-122. In J. Daget, J.-P. Gosse and D.F.E. Thys van den Audenaerde (eds.) Check-list of the freshwater fishes of Africa (CLOFFA). ORSTOM, Paris and MRAC, Tervuren. Vol. 1. (Ref. 3203)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 20 June 2018

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

Other (Ref. 52193)

Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại; cá để chơi: đúng; Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates of some properties based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01288 (0.00691 - 0.02401), b=2.87 (2.71 - 3.03), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species & Genus-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.3   ±0.46 se; Based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 69278):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (K=0.22).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate to high vulnerability (47 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.