You can sponsor this page

Indostomus spinosus Britz & Kottelat, 1999

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Indostomus spinosus
Indostomus spinosus
Picture by Vidthayanon, C.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Gasterosteiformes (Sticklebacks and seamoths) > Indostomidae (Armored sticklebacks)
Etymology: spinosus: Specific name from the Latin spinosus, spinous, alluding to the serrated ridges of the head bones that give the animal a spiny appearance.  More on authors: Britz & Kottelat.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy.   Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: Mekong basin.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 3.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 43281)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 3 - 5; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 6; Tia mềm vây hậu môn: 6. Differs from I. paradoxus and I. crocodilus by the following characters: ridges of head bones strongly serrated, especially in larger males (versus weakly serrated in I. crocodilus, weakly or not serrated in I. paradoxus, depending on the bones; and color pattern (dark brown ventral side, especially on head, with dark brown opercle and throat with numerous brown spots (versus light brown ventral side, throat white, rarely with a few spots in I. paradoxus and I. crocodilus). Further differs from I. paradoxus in having conspicuous dark brown to black bars in dorsal and anal fins of mature males (versus absence, or with narrow light brown bars in sexually active males) (Ref. 38647).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits slow to standing waters from among roots of shore vegetation and thick beds of leaf litter (Ref. 38647). Found in streams, lakes and swamps (Ref. 43281).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Britz, R. and M. Kottelat, 1999. Two new species of gasterosteiform fishes of the genus Indostomus (Teleostei: Indostomidae). Ichthyol. Explor. Freshwat. 10(4):327-336. (Ref. 38647)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Near Threatened (NT) ; Date assessed: 22 March 2016

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes (gen., sp.) | DiscoverLife | ECOTOX | Faunafri | Fishtrace | GenBank(genome, nucleotide) | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Cây Đời sống | Wikipedia(Go, tìm) | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates of some properties based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.7500   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00389 (0.00180 - 0.00842), b=3.12 (2.94 - 3.30), in cm Total Length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.1   ±0.3 se; Based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 69278):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng ().
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100) .